اخبار و رویدادها

بررسی زمینه های اجتماعی و فرهنگی موثر بر وضعیت عکاسی ایران
1397/09/19
عکاسی محصول لوازم خانگی
1397/09/19
برنامه روز هفتم همایش ده روز با عکاسان؛ چالش های رابطه عکاس، گالری در 10 روز با عکاسان
1397/09/19
نشست بررسی حقوق حرفه ای فتوژورنالیسم در ایران
عکاسی در فضای عمومی از نظر حقوقی ممنوعیت ندارد

1397/09/19
تجربه هایی از آموزش فتوژورنالیسم در دانشگاههای اروپا
1397/09/19
گزارش سومین روزبه سوی نگاه شخصی
دستیابی به نگاه شخصی پدیده تدریجی است

1397/09/18
در جستجوی راهی نو با دوربین در شرق دور
1397/09/18
نگاهی به شیوه‌های نوین چاپ و عرضه آن
1397/09/18
کارگاه بررسی خواص نور و نحوه کنترل هر یک از آنها
1397/09/18
برنامه روز ششم همایش ده روز با عکاسان
1397/09/18
عکاسی زاده نوعی تجلی خردگرایی است و در ذات خود کنش شخصی دارد
1397/09/17
نشست چالش های اقتصادی جهان بر بازار عکس
عکاس حرفه‌ای داریم اما تشکیلات حرفه‌ای نداریم

1397/09/17
گزارشی دومین روز به سوی نگاه شخصی
1397/09/17
عکس در سینمای کیارستمی در ۱۰ روز با عکاسان
در جستجوی راهی نو

1397/09/17
عکاسی با موضوع استیل لایف
عکس های استیل لایف نباید دور از واقعیت باشند

1397/09/17
بررسی پایان نامه عکاسی
نسبت به منابع مهم عکاسی منظره در ایران بی توجهی می شود

1397/09/17
ورک شاپ روش عکاسی تبلیغاتی از اجسام براق
1397/09/17
نشست عکاسی فشن و مدلینگ همراه با ادیت
1397/09/15
تحلیل ضمیر ناخودآگاه با رویکرد مکتب فروید در آثارپنج نمونه از هنرمندان فتومونتاژ معاصر غرب
زبان و کنش عکاسی سرشار از نشانه های ناخودآگاه است

1397/09/15
نشست زیبایی شناسی و بازتاب آن در تصویر عکاسانه
زیبایی در عکس قابل تاویل است

1397/09/15
نخستین روز برنامه به سوی نگاه شخصی
1397/09/15
نشست پیشگیری از آسیب های جسمانی عکاسی
مشکلات مفصلی فقط برای عکاسان نیست

1397/09/15
در نورومارکتینگ تمرکز بر ناخودآگاه است
1397/09/15
در نشست استراتژی تولید محتوا مطرح شد
شناخت مخاطب نخستین ضرورت تولید محتواست

1397/09/15
در نشست «بررسی استراتژی فروش در عکاسی» مطرح شد
شناخت مخاطب و ارزش عکس در قیمت گذاری عکس مهم است

1397/09/15
12