اخبار و رویدادها

اختتامیه هشتمین دوره 10 روز با عکاسان ایران برگزار شد
1398/09/18
دبیر و شورای هنری هشتمین دوره 10 روز باعکاسان چه گفتند؟
1398/09/18
اختتامیه هشتمین دوره 10 روز با عکاسان برگزار می شود
1398/09/17
هشتمین 10 روز با عکاسان حرکت به سمت نمایشگاه کیوریتوریال است
1398/09/17
عکاسان در هشتمین 10 روز با عکاسان بر اساس شناخت انتخاب شدند
1398/09/17
گزارش نشست ششمین روز 10 روز با عکاسان ایران
1398/09/16
ضرورت تعادل تئوری و تجربه زیسته در عکاسی
1398/09/15
گزارش روز چهارم نشست های 10 روز با عکاسان
1398/09/14
گزارش سومین روز نشست های 10 روز با عکاسان ایران
1398/09/13
تم نمایشگاه هشتمین دوره 10 روز با عکاسان چندان پیشرو نیست
1398/09/12
گزارش روز نخست نشست های هشتمین دوره 10 روز با عکاسان
1398/09/11
هشتمین دوره 10 روز با عکاسان ایران آغاز شد
1398/09/08
اسامی عکاسان هشتمین دوره ۱۰ روز با عکاسان اعلام شد
1398/09/06
پاسخگویی به مساله عکاسی ایران در هشتمین دوره ۱۰ روز با عکاسان
1398/09/05
هشتمین دوره ۱۰ روز با عکاسان ایران دوره گذار است
1398/09/04
پوستر هشتمین دوره ۱۰ روز با عکاسان ایران رونمایی شد
1398/09/04
دکتر مهدی مقیم نژاد: عکاسی جدی نمی تواند خارج از ساختار مجموعه ای معنا داشته باشد
1398/09/03
معرفی شورای هنری و مدیر اجرایی هشتمین دوره ۱۰ روز با عکاسان ایران
1398/08/22
اسماعیل عباسی دبیر هشتمین دوره ۱۰ روز با عکاسان ایران شد
1398/08/18