گزارش تصويری
ویرایش عکس‌های تبلیغاتی

ویرایش عکس‌های تبلیغاتی
1397/09/19

نشست آموزش فتوژورنالیسم در دانشگاه‌های اروپا

نشست آموزش فتوژورنالیسم در دانشگاه‌های اروپا
1397/09/18

نشست بررسی حقوق حرفه‌ای فتوژورنالیسم در ایران

نشست بررسی حقوق حرفه‌ای فتوژورنالیسم در ایران
1397/09/18

نشست شیوه‌های نوین چاپ و عرضه عکس

نشست شیوه‌های نوین چاپ و عرضه عکس
1397/09/18

به سوی نگاه شخصی: مهدی مقیم نژاد

به سوی نگاه شخصی: مهدی مقیم نژاد
1397/09/18

در جست و جوی راهی نو: فتومونتاژ و رویا

در جست و جوی راهی نو: فتومونتاژ و رویا
1397/09/18

عکاسی محصول لوازم خانگی

عکاسی محصول لوازم خانگی
1397/09/18

به سوی نگاه شخصی: حسن قائدی

به سوی نگاه شخصی: حسن قائدی
1397/09/18

در جست و جوی راهی نو: ۹هزار کیلومتر با دوربین در شرق دور

در جست و جوی راهی نو: ۹هزار کیلومتر با دوربین در شرق دور
1397/09/18

بخش دانشگاهی:‌ محمد زرقی

بخش دانشگاهی:‌ محمد زرقی
1397/09/18

به سوی نگاه شخصی: بابک کاظمی

به سوی نگاه شخصی: بابک کاظمی
1397/09/18

به سوی نگاه شخصی: لیلا صبوری

به سوی نگاه شخصی: لیلا صبوری
1397/09/18

کارگاه بررسی خواص نور و نحوه کنترل هر یک از آن‌ها

کارگاه بررسی خواص نور و نحوه کنترل هر یک از آن‌ها
1397/09/18

نشست درباره نگاه شخصی

نشست درباره نگاه شخصی
1397/09/16

نشست تاثیر چالش‌های اقتصادی جهان بر بازار عکس
Video

نشست تاثیر چالش‌های اقتصادی جهان بر بازار عکس
1397/09/16

به سوی نگاه شخصی: رهام شیراز

به سوی نگاه شخصی: رهام شیراز
1397/09/16

در جست و جوی راهی نو: عکس در سینمای کیارستمی
Video

در جست و جوی راهی نو: عکس در سینمای کیارستمی
1397/09/16

در جست و جوی راهی نو: چرا در یک عکس گروهی اول به دنبال تصویر خود می‌گردیم؟
Video

در جست و جوی راهی نو: چرا در یک عکس گروهی اول به دنبال تصویر خود می‌گردیم؟
1397/09/16

در جست و جوی راهی نو: پروژه‌های عکاسی فرامرزی
Video

در جست و جوی راهی نو: پروژه‌های عکاسی فرامرزی
1397/09/16

عکاسی با موضوع استیل لایف

عکاسی با موضوع استیل لایف
1397/09/16

به سوی نگاه شخصی: کوروش شبگرد

به سوی نگاه شخصی: کوروش شبگرد
1397/09/16

به سوی نگاه شخصی: سعید فرجی

به سوی نگاه شخصی: سعید فرجی
1397/09/16

بخش دانشگاهی:‌ مهران مقیمی

بخش دانشگاهی:‌ مهران مقیمی
1397/09/16

روش عکاسی تبلیغاتی از اجسام براق و خلق جلوه‌های ویژه عکاسی در واقعیت

روش عکاسی تبلیغاتی از اجسام براق و خلق جلوه‌های ویژه عکاسی در واقعیت
1397/09/16

نشست زیبایی شناسی و بازتاب آن در تصاویر عکاسانه
Video

نشست زیبایی شناسی و بازتاب آن در تصاویر عکاسانه
1397/09/15

Video

نشست استراتژی فروش عکس
1397/09/15

Video

نشست تولید محتوا و استراتژی‌های آن
1397/09/15

نشست زیبایی‌شناسی و بازتاب آن در تصاویر عکاسانه

نشست زیبایی‌شناسی و بازتاب آن در تصاویر عکاسانه
1397/09/15

در جست و جوی راهی نو: پیشگیری از آسیب‌های جسمانی در عکاسی
Video

در جست و جوی راهی نو: پیشگیری از آسیب‌های جسمانی در عکاسی
1397/09/15

عکاسی فشن و مدلینگ همراه با ادیت

عکاسی فشن و مدلینگ همراه با ادیت
1397/09/15

به سوی نگاه شخصی:جمشید حاتم

به سوی نگاه شخصی:جمشید حاتم
1397/09/15

در جست و جوی راهی نو: نورودیزاین و نورومارکتینگ
Video

در جست و جوی راهی نو: نورودیزاین و نورومارکتینگ
1397/09/15

به سوی نگاه شخصی: مهدی منعم

به سوی نگاه شخصی: مهدی منعم
1397/09/15

نشست استراتژی فروش عکس

نشست استراتژی فروش عکس
1397/09/15

بخش دانشگاهی:‌ صمد قربان‌زاده

بخش دانشگاهی:‌ صمد قربان‌زاده
1397/09/15

به سوی نگاه شخصی: سجاد آورند

به سوی نگاه شخصی: سجاد آورند
1397/09/15

نشست تولید محتوا و استراتژی‌های آن

نشست تولید محتوا و استراتژی‌های آن
1397/09/15

به سوی نگاه شخصی: حمید طبایی

به سوی نگاه شخصی: حمید طبایی
1397/09/15

حواشی افتتاحیه هفتمین دوره ده روز با عکاسان

حواشی افتتاحیه هفتمین دوره ده روز با عکاسان
1397/09/14

افتتاحیه هفتمین دوره همایش ده روز با عکاسان

افتتاحیه هفتمین دوره همایش ده روز با عکاسان
1397/09/14

نشست خبری هفتمین دوره همایش ده روز با عکاسان ایران

نشست خبری هفتمین دوره همایش ده روز با عکاسان ایران
1397/09/10

رونمایی از پوستر هفتمین دوره ده روز با عکاسان ایران

رونمایی از پوستر هفتمین دوره ده روز با عکاسان ایران
1397/09/06