گزارش تصويری
نگاهی به کیوریت نمایشگاه هشتم

نگاهی به کیوریت نمایشگاه هشتم
1398/09/20

حاشیه‌های نمایشگاه هشتمین دوره ده روز با عکاسان ایران

حاشیه‌های نمایشگاه هشتمین دوره ده روز با عکاسان ایران
1398/09/19

حاشیه اختتامیه هشتمین دوره ده روز با عکاسان ایران

حاشیه اختتامیه هشتمین دوره ده روز با عکاسان ایران
1398/09/18

اختتامیه هشتمین دوره ده روز با عکاسان ایران
Video

اختتامیه هشتمین دوره ده روز با عکاسان ایران
1398/09/18

نقد و بررسی
Video

نقد و بررسی "جلسه شورای هنری و دبیر"
1398/09/17

گفتگو: نرجس نادری نژاد - عرفان دادخواه - امید امیدواری
Video

گفتگو: نرجس نادری نژاد - عرفان دادخواه - امید امیدواری
1398/09/17

گفتگو: مهدی مرادپور - سجاد دادپور
Video

گفتگو: مهدی مرادپور - سجاد دادپور
1398/09/17

نقد و بررسی
Video

نقد و بررسی "میهمان: نجف شکری"
1398/09/15

گفتگو: حنانه حیدری - امیرهادی شیرزادی - مهران مقیمی
Video

گفتگو: حنانه حیدری - امیرهادی شیرزادی - مهران مقیمی
1398/09/15

نقد و بررسی
Video

نقد و بررسی "میهمان: حمیدرضا سوری"
1398/09/14

گفتگو: مژده موذن زاده - مجید قدکساز - عطا نوین
Video

گفتگو: مژده موذن زاده - مجید قدکساز - عطا نوین
1398/09/14

نقد و بررسی
Video

نقد و بررسی "میهمان: رهام شیراز"
1398/09/13

گفتگو: رضا یاوری - بابک جوادزاده - آرمین عبدی
Video

گفتگو: رضا یاوری - بابک جوادزاده - آرمین عبدی
1398/09/13

گفتگو: نرگس مقدم - محمد مروج
Video

گفتگو: نرگس مقدم - محمد مروج
1398/09/13

نقد و بررسی
Video

نقد و بررسی "میهمان: فواد نجم الدین"
1398/09/12

گفتگو: محمد مهرآرا - فرزانه رضایی - پریسا فهامی
Video

گفتگو: محمد مهرآرا - فرزانه رضایی - پریسا فهامی
1398/09/12

گفتگو: عاطفه علایی - شکیب مجیدی
Video

گفتگو: عاطفه علایی - شکیب مجیدی
1398/09/12

نقد و بررسی
Video

نقد و بررسی "میهمان: صیاد نبوی"
1398/09/11

گفتگو: بهنام صادقی - پولاد جواهرحقیقی - سحر مختاری
Video

گفتگو: بهنام صادقی - پولاد جواهرحقیقی - سحر مختاری
1398/09/11

گفتگو: خشایار شریفایی - علی سلطانی تهرانی
Video

گفتگو: خشایار شریفایی - علی سلطانی تهرانی
1398/09/11

نقد و بررسی
Video

نقد و بررسی "میهمان: هادی آذری"
1398/09/10

گفتگو: گلرو علی آبادی - سودابه شایگان
Video

گفتگو: گلرو علی آبادی - سودابه شایگان
1398/09/10

گفتگو: پریا احمدی - حمید حکاکی
Video

گفتگو: پریا احمدی - حمید حکاکی
1398/09/10

در حاشیه مراسم افتتاحیه هشتمین دوره ده روز با عکاسان

در حاشیه مراسم افتتاحیه هشتمین دوره ده روز با عکاسان
1398/09/08

افتتاحیه هشتمین دوره ده روز با عکاسان ایران

افتتاحیه هشتمین دوره ده روز با عکاسان ایران
1398/09/08

پوسترها آماده‌ی نصب شدند

پوسترها آماده‌ی نصب شدند
1398/09/08

عکس‌های دوره‌ی هشتم روی دیوار خانه‌‌ی هنرمندان ایران

عکس‌های دوره‌ی هشتم روی دیوار خانه‌‌ی هنرمندان ایران
1398/09/07

از چاپ تا قاب - در حاشیه هشتمین دوره ده روز با عکاسان ایران

از چاپ تا قاب - در حاشیه هشتمین دوره ده روز با عکاسان ایران
1398/09/06

نشست خبری هشتمین دوره ۱۰ روز با عکاسان ایران

نشست خبری هشتمین دوره ۱۰ روز با عکاسان ایران
1398/09/04

رونمایی از پوستر هشتمین دوره ده روز با عکاسان ایران

رونمایی از پوستر هشتمین دوره ده روز با عکاسان ایران
1398/09/04