گزارش تصويری - نمایش فیلم
نشست تاثیر چالش‌های اقتصادی جهان بر بازار عکس
Video

نشست تاثیر چالش‌های اقتصادی جهان بر بازار عکس
1397/09/16

در جست و جوی راهی نو: عکس در سینمای کیارستمی
Video

در جست و جوی راهی نو: عکس در سینمای کیارستمی
1397/09/16

در جست و جوی راهی نو: چرا در یک عکس گروهی اول به دنبال تصویر خود می‌گردیم؟
Video

در جست و جوی راهی نو: چرا در یک عکس گروهی اول به دنبال تصویر خود می‌گردیم؟
1397/09/16

در جست و جوی راهی نو: پروژه‌های عکاسی فرامرزی
Video

در جست و جوی راهی نو: پروژه‌های عکاسی فرامرزی
1397/09/16

نشست زیبایی شناسی و بازتاب آن در تصاویر عکاسانه
Video

نشست زیبایی شناسی و بازتاب آن در تصاویر عکاسانه
1397/09/15

Video

نشست استراتژی فروش عکس
1397/09/15

Video

نشست تولید محتوا و استراتژی‌های آن
1397/09/15

در جست و جوی راهی نو: پیشگیری از آسیب‌های جسمانی در عکاسی
Video

در جست و جوی راهی نو: پیشگیری از آسیب‌های جسمانی در عکاسی
1397/09/15

در جست و جوی راهی نو: نورودیزاین و نورومارکتینگ
Video

در جست و جوی راهی نو: نورودیزاین و نورومارکتینگ
1397/09/15