گزارش تصويری - نمایش فیلم
اختتامیه هفتمین دوره همایش ده روز با عکاسان ایران
Video

اختتامیه هفتمین دوره همایش ده روز با عکاسان ایران
1397/09/23

نشست Rahu Rai; An Unframed Portrait
Video

نشست Rahu Rai; An Unframed Portrait
1397/09/22

نشست آموزش عکاسی در فضای مجازی
Video

نشست آموزش عکاسی در فضای مجازی
1397/09/22

در جست و جوی راهی نو: عکاسی خیابانی
Video

در جست و جوی راهی نو: عکاسی خیابانی
1397/09/22

در جست و جوی راهی نو: چطور سمن‌ها می‌توانند در آینده عکاسی موثر باشند؟
Video

در جست و جوی راهی نو: چطور سمن‌ها می‌توانند در آینده عکاسی موثر باشند؟
1397/09/22

نشست شمایل نگاری و عکاسی
Video

نشست شمایل نگاری و عکاسی
1397/09/21

نشست چالش‌های انتخاب عکس در عکاسی تئاتر
Video

نشست چالش‌های انتخاب عکس در عکاسی تئاتر
1397/09/21

نشست چهره‌ها مکان‌ها ۲۰۱۷
Video

نشست چهره‌ها مکان‌ها ۲۰۱۷
1397/09/20

نشست تاثیر استارت آپ‌ها در بازار عکس
Video

نشست تاثیر استارت آپ‌ها در بازار عکس
1397/09/20

در جست و جوی راهی نو: چالش‌های رابطه عکاس/ گالری
Video

در جست و جوی راهی نو: چالش‌های رابطه عکاس/ گالری
1397/09/20

در جست و جوی راهی نو: حج
Video

در جست و جوی راهی نو: حج
1397/09/20

در جست و جوی راهی نو: عکس درمانی
Video

در جست و جوی راهی نو: عکس درمانی
1397/09/20

نشست آغاز عکاسی در دانشگاه‌های ایران
Video

نشست آغاز عکاسی در دانشگاه‌های ایران
1397/09/19

نشست خواسته‌های متقابل عکاسان تئاتر و کارگردانان
Video

نشست خواسته‌های متقابل عکاسان تئاتر و کارگردانان
1397/09/19

در جست و جوی راهی نو: اقتصاد فرهنگ و هنر
Video

در جست و جوی راهی نو: اقتصاد فرهنگ و هنر
1397/09/19

در جست و جوی راهی نو: عکس‌واره
Video

در جست و جوی راهی نو: عکس‌واره
1397/09/19

نشست آموزش فتوژورنالیسم در دانشگاه‌های اروپا
Video

نشست آموزش فتوژورنالیسم در دانشگاه‌های اروپا
1397/09/18

نشست بررسی حقوق حرفه‌ای فتوژورنالیسم در ایران
Video

نشست بررسی حقوق حرفه‌ای فتوژورنالیسم در ایران
1397/09/18

نشست شیوه‌های نوین چاپ و عرضه عکس
Video

نشست شیوه‌های نوین چاپ و عرضه عکس
1397/09/18

در جست و جوی راهی نو: فتومونتاژ و رویا
Video

در جست و جوی راهی نو: فتومونتاژ و رویا
1397/09/18

در جست و جوی راهی نو: ۹هزار کیلومتر با دوربین در شرق دور
Video

در جست و جوی راهی نو: ۹هزار کیلومتر با دوربین در شرق دور
1397/09/18

نشست درباره نگاه شخصی
Video

نشست درباره نگاه شخصی
1397/09/16

نشست تاثیر چالش‌های اقتصادی جهان بر بازار عکس
Video

نشست تاثیر چالش‌های اقتصادی جهان بر بازار عکس
1397/09/16

در جست و جوی راهی نو: عکس در سینمای کیارستمی
Video

در جست و جوی راهی نو: عکس در سینمای کیارستمی
1397/09/16

در جست و جوی راهی نو: چرا در یک عکس گروهی اول به دنبال تصویر خود می‌گردیم؟
Video

در جست و جوی راهی نو: چرا در یک عکس گروهی اول به دنبال تصویر خود می‌گردیم؟
1397/09/16

در جست و جوی راهی نو: پروژه‌های عکاسی فرامرزی
Video

در جست و جوی راهی نو: پروژه‌های عکاسی فرامرزی
1397/09/16

نشست زیبایی شناسی و بازتاب آن در تصاویر عکاسانه
Video

نشست زیبایی شناسی و بازتاب آن در تصاویر عکاسانه
1397/09/15

نشست استراتژی فروش عکس
Video

نشست استراتژی فروش عکس
1397/09/15

نشست تولید محتوا و استراتژی‌های آن
Video

نشست تولید محتوا و استراتژی‌های آن
1397/09/15

در جست و جوی راهی نو: پیشگیری از آسیب‌های جسمانی در عکاسی
Video

در جست و جوی راهی نو: پیشگیری از آسیب‌های جسمانی در عکاسی
1397/09/15

در جست و جوی راهی نو: نورودیزاین و نورومارکتینگ
Video

در جست و جوی راهی نو: نورودیزاین و نورومارکتینگ
1397/09/15