گزارش تصويری
نمایشگاه نهمین دوره‌ی «۱۰ روز با عکاسان ایران»
Video

نمایشگاه نهمین دوره‌ی «۱۰ روز با عکاسان ایران»
1402/03/26

نمایشگاه نهمین دوره‌ی «۱۰ روز با عکاسان ایران»، گالری استاد ممیز

نمایشگاه نهمین دوره‌ی «۱۰ روز با عکاسان ایران»، گالری استاد ممیز
1402/03/24

نمایشگاه نهمین دوره‌ی «۱۰ روز با عکاسان ایران»، گالری استاد میرمیران

نمایشگاه نهمین دوره‌ی «۱۰ روز با عکاسان ایران»، گالری استاد میرمیران
1402/03/23

نمایشگاه نهمین دوره‌ی «۱۰ روز با عکاسان ایران»، گالری زمستان

نمایشگاه نهمین دوره‌ی «۱۰ روز با عکاسان ایران»، گالری زمستان
1402/03/19

نمایشگاه نهمین دوره‌ی «۱۰ روز با عکاسان ایران»، گالری پاییز

نمایشگاه نهمین دوره‌ی «۱۰ روز با عکاسان ایران»، گالری پاییز
1402/03/19

نمایشگاه نهمین دوره‌ی «۱۰ روز با عکاسان ایران»، گالری تابستان

نمایشگاه نهمین دوره‌ی «۱۰ روز با عکاسان ایران»، گالری تابستان
1402/03/19

نمایشگاه نهمین دوره‌ی «۱۰ روز با عکاسان ایران»، گالری بهار

نمایشگاه نهمین دوره‌ی «۱۰ روز با عکاسان ایران»، گالری بهار
1402/03/19

نشست «مسئله‌ی قضاوت و داوری اثر هنری»
Video

نشست «مسئله‌ی قضاوت و داوری اثر هنری»
1402/03/06

نشست «بررسی شیوه‌های انتخاب آثار نهمین دوره‌ی ۱۰ روز با عکاسان ایران»
Video

نشست «بررسی شیوه‌های انتخاب آثار نهمین دوره‌ی ۱۰ روز با عکاسان ایران»
1402/03/05

نشست «نقد و بررسی عملکرد انجمن عکاسان ایران»
Video

نشست «نقد و بررسی عملکرد انجمن عکاسان ایران»
1402/03/04

نشست «نقد آثار و شیوه‌ی برگزاری نهمین دوره‌ی ۱۰ روز با عکاسان ایران»
Video

نشست «نقد آثار و شیوه‌ی برگزاری نهمین دوره‌ی ۱۰ روز با عکاسان ایران»
1402/03/03

نشست «عکاسی و هوش مصنوعی: آینده‌ای که هنوز تصورش را نکرده‌اید!»
Video

نشست «عکاسی و هوش مصنوعی: آینده‌ای که هنوز تصورش را نکرده‌اید!»
1402/03/01

افتتاحیه‌ی نهمین دوره‌ی ۱۰ روز با عکاسان ایران
Video

افتتاحیه‌ی نهمین دوره‌ی ۱۰ روز با عکاسان ایران
1402/02/29