نمایشگاه عکس استان های خراسان و آذربایجان غربی در ۱۰ روز با عکاسان

نمایشگاه عکس استان های خراسان و آذربایجان غربی در ششمین دوره ۱۰ روز با عکاسان برگزار می شود.
به گزارش روابط عمومی ششمین دوره ۱۰ روز با عکاسان، ساعد نیک ذات دبیر ششمین دوره ۱۰ روز با عکاسان گفت: دو استان خراسان بزرگ و آذربایجان غربی قابلیت های فراوانی در حوزه عکس دارند و فعالیت های متعددی در زمینه عکس دارند و یکی از برنامه های ششمین دوره  ۱۰روز با عکاسان برگزاری نمایشگاه عکس خراسان رضوی و آذربایجان غربی است که کیارنگ علایی مسئول نمایشگاه خراسان و رومین محتشم؛ مسئول نمایشگاه آذربایجان غربی است.
نیک ذات افزود: کیارنگ علایی و رومین محتشم علاوه بر اینکه عکاسان حرفه ای و شناخته شده ای در کشور هستند، در استان خراسان و آذربایجان غربی فعالیت های موثری داشته اند و شناخت کافی از عکاسان، فضا و ظرفیت عکاسی استان خود دارند و با توجه به این تجربه و شناخت برای برگزاری نمایشگاه این استان ها انتخاب شدند.
دبیر ششمین دوره ۱۰ روز با عکاسان با تاکید بر توجه به عکاسی استان ها گفت: ۱۰روز با عکاسان یک رویداد ملی است بنابراین سعی می کند به قابلیت ها و ضرورت های عکاسی تمام کشور توجه کند و فرصت هایی را برای ارائه و نمایش آنها فراهم کند. از این رو در ششمین دوره ۱۰ روز با عکاسان به استان ها توجه بیشتری شده است و برگزاری نمایشگاه عکس استان خراسان و آذربایجان غربی یکی از برنامه های این دوره ۱۰ روز با عکاسان است.
انجمن عکاسان ایران ششمین ۱۰ روز با عکاسان ایران را باهدف ایجاد شرایط برای گردهمایی و مبادلات فکری و فرهنگیو همچنین ارائه تازه ترین دستاوردهای عکاسی آذرماه امسال در خانه هنرمندان ایران برگزار خواهد کرد.

واژه های کلیدی:  ۱۰ روز با عکاسان ایران، استان
تاریخ خبر: 1396/08/21