نشست عکاسی معماری و میراث فرهنگی

نشست عکاسی معماری و میراث فرهنگی با حضور شهاب الدین ارفعی و بابک زیرک عصر سه شنبه 21 آذرماه در هفتمین روز همایش 10 روز با عکاسان در نمایشگاه انجمن عکاسی میراث فرهنگی در خانه هنرمندان ایران برگزار شد.

شهاب الدین ارفعی؛ مهندس معمار در این نشست گفت: بسیاری از معماری ها به دلیل اینکه امروز استفاده نمی شوند مهجور مانده اند و بادگیرها هم نمونه ای از آن است. در مواجهه عکاسی معماری فقط برخورد با موضوع از نگاه فرم کافی نیست و لازم است اجزای آن، روابط اجزا و کارکرد آنها شناخته شود و به این منظور ضرورت دارد که آن پدیده مثلا بادگیر را بشناسیم و درک کنیم، در آن جای بگیریم و خودمان را بخشی از آن قرار دهیم.

زیرک هم در این نشست گفت: برای عکاسی معماری لازم است عکاس نسبت به معماری شناخت و اشراف داشته باشد. معماری ما با معماری دیگر کشورها متفاوت است و ما در معماری از یک دانایی برخورداریم. اما امروز ما بادگیرها را از دست می دهیم و در دوبی بادگیر می سازند.

 

تاریخ خبر: 1396/09/22