کشف فضاهای شخصی در دل سوژه های شخصی

مجید حجتی عکاس اصفهان در نشست «نگاه شخصی» از تجربیات خود در ثبت مجموعه «سکوت آباد» گفت.
او در ابتدای این نشست گفت: من به صورت آماتور تا سال ۸۴ برای خودم عکاسی می کردم. سال ۸۴ یک دوربین آنالوگ حرفه ای گرفتم و عکاسی را ادامه دادم تا سال ۸۷ که به صورت اتفاقی وارد عکاسی خبری شدم و به عنوان منبع درآمد، شغل و تفریح آن را انتخاب کردم.
این عکاس اصفهانی با نمایش مجموعه سکوت آباد خود گفت: این مجموعه از سال ۹۰ در ذهن من شکل گرفته است و علاقه خودم در ترسیم برخی منظره ها و فضاهای شهری را  به واسطه رویکردی از عکاسی خبری، البته نه عکاسی خبری صرف ثبت کردم. فضاهایی  که در نگاه نخست ربطی به عکاسی خبری ندارند اما فضاهایی هستند که جز با این نگاه نمی توان آن را ثبت کرد.
حجتی گفت: سعی کرده ام در این فضاهایی که به عقیده خودم شکلی خبری داشتند آن چه را که  با روحیه و نگاهم سازگار است مشاهده کنم. اعتقاد دارم که در حال تجربه کردن هستم.
او گفت:عکاسی نقطه پایان نیست که بگوییم تمام شده است.من برای ثبت این مجموعه هنوز درگیرم  و دنبال فضاهای مورد نظر خودم میگردم.این مجموعه صرفا در اصفهان عکاسی نشده است و نزدیک به هفت یا هشت استان را من عکاسی کرده ام.
او سپس مجموعه عکس «دوران» را به نمایش در آورد. او هم چنین مجموعه مردان زیرزمینی خود را که مربوط به کارگران معدن است به نمایش درآورد و گفت: ترکیب بندی های من مخاطب را  به فضاهایی خاص می برد. شاید در نگاه اول این عکس ها جذاب نباشند اما یک اتفاق ثانویه ای در این عکس ها رخ می دهد که نیاز به نگاه عمیق تری دارد.

تاریخ خبر: 1396/09/20