پوستر ششمین دوره ۱۰ روز با عکاسان رونمایی می شود

پوستر ششمین همایش ۱۰ روز با عکاسان روز یکشنبه پنجم آذرماه در ساختمان شماره ۲ خانه هنرمندان ایران رونمایی می شود.
به گزارش روابط عمومی ششمین همایش ۱۰ روز با عکاسان، پوستر این همایش با حضور عکاسان ساعت ۱۸ روز یکشنبه پنجم آذرماه در طبقه ششم ساختمان شماره ۲ خانه هنرمندان ایران رونمایی می شود.
در مراسم رونمایی پوستر ششمین دوره ۱۰ روز با عکاسان، جمعی از عکاسان، اعضای هیئت موسس و هیئت مدیره انجمن عکاسان ایران، هیئت مدیره های انجمن صنفی عکاسان مطبوعات، انجمن عکاسان سینمای ایران، انجمن عکاسی میراث فرهنگی، انجمن عکاسان انقلاب و دفاع مقدس، انجمن عکاسان تبلیغاتی و صنعتی ایران و انجمن عکاسان خانه تئاتر، شورای علمی و مدیران ششمین دوره ۱۰ روز با عکاسان و رومین محتشم مدیر نمایشگاه آذربایجان غربی و کیارنگ علایی؛ مدیر نمایشگاه خراسان در ۱۰ روز با عکاسان حضور دارند.
ششمین همایش ۱۰ روز با عکاسان با شعار "عکاسی ایران؛ نگاهی به خود، نگاهی به جهان" ۱۵ تا ۲۴ آذرماه در خانه هنرمندان ایران برگزار می شود.

روابط عمومی همایش ۱۰ روز با عکاسان
واژه های کلیدی:  ۱۰ روز با عکاسان
تاریخ خبر: 1396/09/04