هشتمین 10 روز با عکاسان حرکت به سمت نمایشگاه کیوریتوریال است

انجمن عکاسان ایران با توجه به اینکه عکاسی هنری بدون پشتوانه است می تواند روی عکاسی هنری تمرکز کند.
زانیار بلوری، عضو شورای هنری هشتمین دوره 10 روز با عکاسان ایران گفت: در بیشتر رویدادهای عکاسی که در حدود 20 سال گذشته برگزار شده، سعی بر این بوده که همه یا بیشتر عکاسان حضور داشته باشند و رضایت همه جلب شود اما این اشتباه بوده است و نه تنها رضایت عکاسان جلب نشده بلکه رویدادها به شکل کامل خود نرسیده است. 
بلوری در پاسخ به این پرسش که آیا انجمن عکاسان باید در رویدادهایی که برگزار می کند، نگاه فراگیر داشته باشد، گفت: با توجه به اینکه انجمن های تخصصی عکاسی متعددی داریم هر یک از این انجمن ها می توانند تخصصی به حوزه خود بپردازند و انجمن عکاسان ایران با توجه به اینکه عکاسی هنری بدون پشتوانه است می تواند روی عکاسی هنری تمرکز کند و نگاه هنری به عکاسی را شخصیت بیشتری بدهد و از عکاسی کاربردی و تجاری جدا کند. البته این به معنای آن نیست که شان عکاسی هنری بالاتر است بلکه عکاسی کاربردی و ... الزامات دیگری دارند و نهادهای مختلفی به آنها می پردازند اما عکاسی هنری این حمایت ها را کمتر دارد و انجمن عکاسان ایران می تواند بر عکاسی هنری تمرکز کند. 
بلوری درباره آموزش عکاسی و جایگاه عکاسی هنری در آموزش گفت: فضای آموزشی عکاسی حوزه های متعدد و متنوعی مانند دانشگاههای، آموزشگاههای، آموزش های انلاین و ... را دارد و هر کدام از آنها یک رویکردی دارند. وضعیت آموزش عکاسی در دانشگاهها بر اساس اینکه چه دانشگاهی باشد و چه استادانی آموزش می دهند متفاوت است. در حوزه دانشگاه تمرکز خاص روی ژانر یا شکل خاصی از عکاسی نیست و ملغمه ای از همه آنهاست و عکاسی هنری نیز در کنار آنها دیده می شود. افرادی وارد حیطه عکاسی می شوند، ایتدا مهارت ها و تکنیک ها را فرامی گیرند، عده ای به همین مهارت ها و تکنیک ها اکتفا می کنند و عده ای که دغدغه های دیگری دارند جلوتر می روند و وارد عکاسی هنری می شوند.
بلوری درباره شیوه برگزاری و انتخاب آثار هشتمین دوره 10 روز با عکاسان ایران گفت: هشتمین دوره 10 روز با عکاسان ایران ضعف هایی دارد که ما به آن واقفیم. در بی ینال های معتبر دنیا فراخوان اعلام نمی شود و کیویتورهایی انتخاب می شوند که با تم مشترک هنرمندانی را در طول سال یا سال ها رصد و انتخاب می کنند. ایده ما هم این است که به این سمت برویم اما در این دروه 10 روز با عکاسان ایران فرصت کم و قصد این بود که به سمت شکلی از عکاسی و آثار برویم که در بی ینال های معتبر دنیا دیده می شود، تلاش برای حرکت به این سمت صورت گرفته است و این دروه 10 روز با عکاسان را به جای اینکه به شکل کامل کیویتوریال ببینیم باید به صورت آزمونی برای حرکت به آن سمت ببینیم. اگر با این نگاه دیده شود تا حدودی می توان آن ضعف ها را نادیده گرفت و امتیاز قابل قبولی داد. اما بهترین شکل برگزاری این است که شورای هنری 10 روز با عکاسان ایران کیوریتورهایی را انتخاب کند و کیوریتورها با یک تم کلی نمایشگاه برگزار کنند. اعضای شورای هنری با توجه به کارهایی که در طول سال در نمایشگاهها دیده است و ارتباطی که با عکاسان در دانشگاهها و شهرستان های مختلف دارد، مجموعه هایی را در شورای هنری پشنهاد کرد و با نظر شورا مجموعه ها انتخاب شد. 
 
تاریخ خبر: 1398/09/17