پاسخگویی به مساله عکاسی ایران در هشتمین دوره ۱۰ روز با عکاسان


اگر به تاریخ رویدادها و نمایشگاههای عکس که بعد از انقلاب اسلامی برگزار شده است نگاه کنیم، بهتر می توان گفت هشتمین دوره ۱۰ روز با عکاسان ایران چه برنامه ای را ایجاد کرد. بیشتر رویدادها برای پاسخگویی به مخاطب بوده است نه پاسخگویی به مساله عکاسی ایران.
بهنام صدیقی، عکاس، مدرس عکاسی و عضو شورای هنری هشتمین دوره ۱۰ روز با عکاسان ایران گفت: ما نیاز داریم بدانیم نگاه عکاسان در پروژه های شخصی به مسایلی که تجربه می کنند، چیست. ۱۰ روز با عکاسان ایران که سالی یک بار برگزار می شود می تواند با وسعت نسبی که دارد سال به سال تحولات عکاسان ایران را ارزیابی کند. عکاسی یک مدیوم خیلی گسترده است رویکردهای کاربردی، شخصی و هنری و ... دارد. در این دوره ۱۰ روز با عکاسان ایران از شورای هنری دعوت شد در بحث های اولیه مقرر شد که آن بخش از عکاسی که خودانگیخته و بر مبنای تجربه های عکاسان است دنبال شود، چون ایده ها و دیدگاههای عکاسان مورد پرسش و نیاز به ارزیابی است که منتقدان و پژوهشگران آنها را کنار هم ببینند. البته نمایشگاه هشتمین دوره ۱۰ روز با عکاسان ایران نمی تواند ادعا کند کل عکاسی ایران را رصد کرده است. این نمایشگاه در یک فرصت محدودی شکل گرفته است اما چنین اتفاقی را در تاریخ عکاسی ایران به یاد ندارم که بدون فراخوان ۴۰ پروژه عکاسی انتخاب شود. اعضای شورای هنری که در آموزش فعال هستند کارهای عکاسان را رصد کردند و آثار ایده محور عکاسان در شورا ارزیابی شد. با توجه به اینکه فرصت محدود بود نمی توان گفت هشتمین دوره ۱۰ روز با عکاسان ایران برآیند عکاسی چند سال اخیر است. شورای هنری با آشنایی که با کار عکاسان در فضای دانشگاه و شهرستان ها و ... دارد، بر اساس عکاسی ایده محور، آثار نمایشگاه را انتخاب کرده و نتیجه این دوره ۱۰ روز با عکاسان ایران قابل تامل، نقد و پرسش است. نشست های هشتمین دوره ۱۰ روز با عکاسان ایران بخشی از پروژه های این نمایشگاه است، نشست ها یک بعد آموزشی دارد و گفت و گوها روی مساله و نقد نمایشگاه متمرکز است. به واسطه این نمایشگاه ممکن است پیشنهادهایی به ذهن برسد که بر اساس آن برای اتفاقات بعدی مانند نمایشگاهها یا تالیف و ... برنامه ریزی شود.
صدیقی در ادامه گفت: رویدادهای جدی که به عکاسی ایده محور بپردازد و سراسر کشور را در برگیرد اندک است. رویدادهایی که بر اساس فراخوان برگزار می شود ممکن است نتواند برآیند عکاسی ایران را ارزیابی کند چون ممکن است عده ای بر اساس فراخوان در رویدادها شرکت نکنند. بی ینال ها در دنیا به صورت کیوریتوری برگزار می شود و یک فرایند دوسالانه است. این دوره ۱۰ روز با عکاسان ایران به دلیل فرصت کم تم ندارد و باید فکر کرد که دوسالانه عکس چگونه می تواند باشد و ۱۰ روز با عکاسان ایران چگونه پیش برود.  به عنوان مثال ۱۰ روز با عکاسان ایران می تواند یک ویژگی سنی هم داشته باشد و به جوانان فرصت بیشتری بدهد که در این نمایشگاه نیز بیشتر عکاسان زیر ۳۵ سال سن دارند. دوسالانه می تواند خارج از این مرزها حتی هنرمندان خارجی را دعوت کند.

تاریخ خبر: 1398/09/05