پوستر هشتمین دوره ۱۰ روز با عکاسان ایران رونمایی شد

پوستر هشتمین دوره ۱۰ روز با عکاسان ایران با حضور عکاسان عصر یکشنبه سوم آذرماه در انجمن عکاسان ایران رونمایی شد.
به گزارش روابط عمومی انجمن عکاسان ایران، مسعود زنده روح کرمانی، عضو هیات مدیره انجمن در این مراسم گفت: از ابتدای امسال جلساتی در هیات مدیره انجمن و کمیته همایش ها و مسابقات انجمن برگزار شد و رویکرد و روش محتوایی ۱۰ روز با عکاسان ایران در دوره جدید تغییر کرد. با انتخاب اسماعیل عباسی به عنوان دبیر، شورای هنری نیز انتخاب شد و شورای هنری هشتمین دوره ۱۰ روز با عکاسان را طراحی کرد. هشتمین دوره ۱۰ روز با عکاسان با رویکرد ایده محور برگزار می شود و شورای هنری بیشتر بر نسل جوان تمرکز کرده است. ممکن است همه به اهداف در این دوره نرسیم و در دوره آینده به طور کامل ۱۰ روز با عکاسان ایران کاملا به سمت کیوریتوریال برود. در واقع هشتمین دوره ۱۰ روز با عکاسان بسترسازی برای آینده است.
اسماعیل عباسی، دبیر هشتمین دوره ۱۰ روز با عکاسان ایران در ادامه گفت: انجمن عکاسان ایران در این دوره ۱۰ روز با عکاسان تغییر و تحول بنیادینی اتفاق می افتد، به این تغییر امیدوار و خوش بین هستم و می تواند تحولی در عکاسی ما باشد. هشتمین دوره ۱۰ روز با عکاسان ایران دوره گذار استتا در دوره های بعد به سمت کیوریتوریال برود. انجمن عکاسان ایران امسال تصمیم گرفت که مسیر ۱۰ روز با عکاسان ایران تغییر کند.
عباسی در ادامه گفت: نمایشگاههای متعدد عکس برگزار می شود اما این نمایشگاهها بیشتر در سکون و سکوت برگزار می شود، بدون انکه نمایشگاهها تحلیل و بررسی شود و یا درباره آنها نقد نوشته شود.
در ادامه مراسم سیف الله صمدیانف رییس هیات مدیره انجمن عکاسان ایران از اسماعیل عباسی قدردانی کرد و پوستر هشتمین دوره ۱۰ روز با عکاسان ایران با طراحی مجید کاشانی رونمایی شد.
در این مراسم سیف الله صمدیان، سعید دستوری، ، فرزاد هاشمی، مسعود زنده روح کرمانی، مجید ناگهی از اعضای هیات مدیره انجمن عکاسان ایران، امیرعلی جوادیان، محمد فرنود، حمید فروتن، بهنام صدیقی، رامیار منوچهرزاده و ... حضور داشتند.
 
تاریخ خبر: 1398/09/04