معرفی فعالیت های کمیته بانوان انجمن صنفی عکاسان مطبوعاتی ایران

نشست معرفی فعالیت های کمیته زنان انجمن صنفی عکاسان مطبوعاتی ایران با حضور یلدا معیری٬ نازنین طباطبایی٬ مینا نوعی و گل آرا سجادیان در گالری تابستان برگزار شد.
یلدا معیری عضو هیات مدیره انجمن صنفی عکاسان مطبوعاتی ایران و مسئول کمیته بانوان این انجمن ضمن معرفی این کمیته گفت: در ایران عکاسان مطبوعاتی زن همواره مظلوم واقع شده اند و در رسانه ها کم پیش می آید که عکاس زن استخدام کنند همین امر موجب شده که بیشتر عکاسان زن کار ثابت نداشته باشند و از این رو نتوانند برای عضویت در انجمن عکاسان مطبوعاتی معرفی نامه بگیرند.
او افزود:همین موضوع موجب شده که تعداد عکاسان زنی که به عضویت انجمن عکاسان مبطوعاتی درآمده اند بسیار کم باشد و در کمیته بانوان این انجمن نیز تنها ۲۰ زن عضو هستند.
معیری با اشاره به ضرورت تغییر و بازنگری اساسنامه انجمن گفت: یکی از برنامه هایی که باید دنبال کنیم تغییر این اساسنامه است تا زنان عکاس با توجه به شرایط موجود راحت تر بتوانند به عضویت انجمن درآیند.
معیری با اشاره به فعالیت های کمیته زنان انجمن عکاسان مطبوعاتی گفت: برای درازمدت در این کمیته برنامه های متعددی را پیش بینی کرده ایم که امیدوارم با تامین هزینه بتوانیم این برنامه ها را پیگیری کنیم. اما از ماه آتی قصد داریم که در این کمیته با حضور زنان عضو کمیته کارگاه های آموزشی در شهرهای مختلف ایران برگزار کنیم و عکاسان ضمن نمایش عکس هایشان٬ نکات مهم عکاسی از موضوعات زنانه را که مردان نمی توانند در این حوزه ها وارد شوند با آن ها در میان بگذارند.
او افزود: ما زنان عکاس باید به هم کمک کنیم تا زنان عکاسی که در جای جای ایران مشغول کار هستند به خود باوری برسند و با امکاناتی که دارند بتوانند به فعالیت خودشان در این مناطق تداوم ببخشند.
در ادامه پروژه عکاسی نازنین طباطبایی با عنوان جوان ترین پدر ایران به نمایش درآمد و این عکاس درباره این پروژه گفت: سال هاست که موضوع ازدواج کودکان در ایران مطرح است و این موضوع همواره با نقدهای متعددی روبرو بوده است. سال ها پیش با خبر کوتاهی که در یکی از مطبوعات منتشر شده بود با جوان ترین پدر ایران که ۱۲ سال داشت٬ آشنا شدم.
او افزود: بهزاد که عنوان جوان ترین پدر ایران را گرفته در یکی از مناطق بسیار فقیرنشین کرمان با خانواده همسرش در یک پارکینگ زندگی می کند و به تازگی نیز دومین فرزندش نیز متولد شده است. قصد دارم روی این پروژه در درازمدت کار کنم تاکنون دوبار از این خانواده و زندگی شان عکاسی کرده ام و امیدوارم تا زمانی که بچه آن ها هم سن پدرش شوند از او عکاسی کنم.
طباطبایی ادامه داد: زمانی که از او و خانواده اش عکاسی می کردم هدفم را با صداقت به آن ها گفتم. هدف از گرفتن این عکس ها و انتشار آن ها این بود که کمک کنم تا شرایط زندگی آن ها تغییر کند.
در ادامه مینا نوعی به معرفی پروژه عکاسی از نوزدان معتاد پرداخت و گفت: از معتادان مدت هاست که عکاسی می کنم و در سفر دو هفته ای که به گرگان داشتم تمرکزم را روی عکاسی از نوزدان معتاد و خانواده شان گذاشتم.
در ادامه گل آرا سجادیان عکس هایش از زندان زنان شهر ری را به نمایش گذاشت.
او گفت: زندان زنان شهر ری ۱۰ سال پیش راه اندازی شده است و تا پیش از آن زنان را به زندان رجایی شهر و اوین منتقل می کردند. در این زندان امکانات رفاهی برای زندانیان فراهم است و زندانیان تقریبا شرایط سختی ندارند. اما در این زندان همچون سایر زندان ها مواد مخدر٬ باندهای تبهکاری وجود دارد و به قول زندانی ها٬ زندان ها شب ها توسط زندانیان اداره می شود.
سجادیان ادامه داد: زمانی که عکاس روزنامه اعتماد بودم با توجه به علاقه ام به حوادث٬ از دادگاه های زنان عکاسی می کردم و دوست داشتم پس از دادگاه از سرنوشت زن ها با خبر باشم. پس از روزنامه اعتماد همکاری ام را با روزنامه حمایت آغاز کردم. در این روزنامه چون زیر نظر سازمان زندان ها اداره می شود شرایطی فراهم شد که دوبار به زندان شهر ری بروم و از زنان زندانی عکاسی کنم.
او افزود: عکاسی کردن در زندان کار بسیار دشواری است و به عکاس اجازه این را نمی دهند که از هر شرایط و موقیعتی عکاسی کند و در نهایت تمام عکس هایی که گرفته شده بازبینی می شود.


روابط عمومی
تاریخ خبر: 1397/09/22