کارگاه بررسی و ادیت پورتفولیو

کارگاه بررسی و ادیت پورتفولیو با حضور ابراهیم نوروزی و آرش خاموشی؛ عکاسان خبری و مستند در گالری تابستان برگزار شد.
در این کارگاه هر یک از این دو عکاس در گفتگو با عکاسانی که به آن ها مراجعه می کردند به نقد و بررسی عکس های آن ها پرداختند.

روابط عمومی
تاریخ خبر: 1397/09/20