کارگاه عکس سریع، عکس کند در عکاسی صنعتی و تبلیغاتی

کارگاه " عکس سریع، عکس کند در عکاسی صنعتی و تبلیغاتی( دوربین تکنیکال) با حضور هادی صباغ سه شنبه ۲۰ آذر در سالن شهناز خانه هنرمندان برگزار شد.
هادی صباغ درباره ویژگی های دنیای عکاسی گفت: قبل از گرفتن عکس باید ساعت ها به آن فکر کرد و مجموعه آثار یک عکاس نباید شبیه یکدیگر باشد اما باید یک روح مشترک در آثارش به چشم بخورد.
او درباره عکس های سریع و کند گفت : عکاسی پرتره به شرطی که همه چیز از قبل توسط اپراتورها آماده شود می تواند در دسته بندی عکس های سریع قرار بگیرد اما عکسبرداری از محصول، یک عکاسی کند است زیرا این پروژه ها پرهزینه و پر دردسر هستند. قیمت، سرعت و کیفیت سه ویژگی مهم عکس است که نمی توان این سه را کنار یکدیگر داشت ؛ مشتری تنها می تواند دو مورد را انتخاب کند زیرا اگر سرعت را بخواهد دیگر نمی توان کیفیت را هم در عکس لحاظ کرد.
در این کارگاه چند عکس تبلیغاتی از جواهر و چند محصول دیگر نشان داده شد.
روابط عمومی
تاریخ خبر: 1397/09/20