پوسترهای نمایشگاه عکس آذربایجان غربی و خراسان منتشر شد

پوسترهای دو نمایشگاه عکس استان های خراسان و آذربایجان غربی ششمین همایش ۱۰ روز با عکاسان طراحی و منتشر شد.
به گزارش روابط عمومی ششمین همایش ۱۰ روز با عکاسان، در کنار پوستر ششمین همایش ۱۰ روز با عکاسان، دو پوستر برای نمایشگاه عکس استان خراسان و استان آذربایجان غربی طراحی و منتشر شده و طراح هر سه پوستر این دوره همایش حامد جابرها است.
نمایشگاه عکس استان خراسان و آذربایجان غربی به منظور نمایش و معرفی ظرفیت های عکاسی و عکاسان این دو استان در ششمین دوره ۱۰ روز با عکاسان برگزار می شود.
ششمین همایش ۱۰ روز با عکاسان ۱۵ تا ۲۴ آذرماه در خانه هنرمندان ایران برگزار می شود.

واژه های کلیدی:  ۱۰ روز با عکاسان
تاریخ خبر: 1396/09/12