فرم نظرسنجی هشتمین همایش ۱۰ روز با عکاسان ایران

دوستان گرامی

این فرم نظرسنجی به منظور آگاهی از نظرات شما درباره برنامه های هشتمین همایش ۱۰ روز با عکاسان ایران تدوین شده و بی تردید ارائه نظرات شما در شناخت دقیق تر ضعف ها و قوت ها، و برنامه ریزی برای رویدادهای آینده موثر است. از همراهی و همدلی شما سپاسگزاریم.

دبیرخانه هشتمین همایش ۱۰ روز با عکاسان ایران


سن
مدرك تحصیلی  
رشته تحصیلی
شغل
1) آیا امسال برای نخستین بار مخاطب برنامه های همایش ۱۰ روز با عکاسان ایران بودید؟

2) کدام یک از برنامه های همایش ۱۰ روز با عکاسان ایران را مشاهده کردید؟
3) اجرا و برگزاری این همایش را چگونه ارزیابی می کنید؟
4) نظرتان در مورد چیدمان آثار چیست؟
5) در صورتی که نمایشگاه‌های همایش را دیده‌اید، بخش نمایشگاه تا چه اندازه با استیتمنت شورای هنری تناسب دارد؟ (نصب در گالری ممیز)
6) در صورتی که نمایشگاه‌های همایش را دیده‌اید، کیفیت کدام آثار نمایشگاه بیشتر مورد توجه و رضایت شما است؟ (به ترتیب اولویت نام ببرید)
7) کدام عکاس در دفاع از پروژه خود موفق بوده است؟ (به ترتیب اولویت نام ببرید)
8) نشست های نقد و بررسی را چگونه ارزیابی می کنید؟
9) کدام یک از برنامه های نشست سالن تابستان را بیشتر پسندیدید؟ (عنوان برنامه را بنویسید)
10) انتقاد یا پیشنهاد خود را درباره هشتمین همایش ۱۰ روز با عکاسان ایران بنویسید.