نقد و بررسی نمایشگاه
میهمان: هادی آذری

میهمان: هادی آذری
مدیر پنل: مهدی مقیم نژاد عکاس: رضا ذاکری
یکشنبه 1398/09/10 - ساعت: 18:15

میهمان: صیاد نبوی

میهمان: صیاد نبوی
مدیر پنل: بهنام صدیقی عکاس: رضا ذاکری
دوشنبه 1398/09/11 - ساعت: 18:15

میهمان: فواد نجم الدین

میهمان: فواد نجم الدین
مدیر پنل: مهدی مقیم نژاد عکاس: رضا ذاکری
سه شنبه 1398/09/12 - ساعت: 18:15

میهمان: رهام شیراز

میهمان: رهام شیراز
مدیر پنل: رامیار منوچهرزاده عکاس: رضا ذاکری
چهارشنبه 1398/09/13 - ساعت: 18:15

میهمان: حمیدرضا سوری

میهمان: حمیدرضا سوری
مدیر پنل: زانیار بلوری عکاس: رضا ذاکری
پنجشنبه 1398/09/14 - ساعت: 18:15

میهمان: نجف شکری

میهمان: نجف شکری
مدیر پنل: زانیار بلوری عکاس: رضا ذاکری
جمعه 1398/09/15 - ساعت: 18:15

جلسه شورای هنری و دبیر

جلسه شورای هنری و دبیر
اسماعیل عباسی، مهدی مقیم نژاد، بهنام صدیقی، رامیار منوچهرزاده، زانیار بلوری عکاس: رضا ذاکری
یکشنبه 1398/09/17 - ساعت: 18:15