گفت‌وگو با عکاسان
پریا احمدی - حمید حکاکی

پریا احمدی - حمید حکاکی
مدیر پنل: مهدی مقیم نژاد
عکاس: رضا ذاکری
یکشنبه 1398/09/10 - ساعت: 16:00

گلرو علی آبادی - سودابه شایگان

گلرو علی آبادی - سودابه شایگان
مدیر پنل: مهدی مقیم نژاد
عکاس: رضا ذاکری
یکشنبه 1398/09/10 - ساعت: 17:00

خشایار شریفایی - علی سلطانی تهرانی

خشایار شریفایی - علی سلطانی تهرانی
مدیر پنل: بهنام صدیقی
عکاس: رضا ذاکری
دوشنبه 1398/09/11 - ساعت: 16:00

بهنام صادقی - پولاد جواهرحقیقی - سحر مختاری

بهنام صادقی - پولاد جواهرحقیقی - سحر مختاری
مدیر پنل: بهنام صدیقی
عکاس: رضا ذاکری
دوشنبه 1398/09/11 - ساعت: 17:00

عاطفه علایی - شکیب مجیدی

عاطفه علایی - شکیب مجیدی
مدیر پنل: مهدی مقیم نژاد
عکاس: رضا ذاکری
سه شنبه 1398/09/12 - ساعت: 16:00

محمد مهرآرا - فرزانه رضایی - پریسا فهامی

محمد مهرآرا - فرزانه رضایی - پریسا فهامی
مدیر پنل: مهدی مقیم نژاد
عکاس: رضا ذاکری
سه شنبه 1398/09/12 - ساعت: 17:00

نرگس مقدم - محمد مروج

نرگس مقدم - محمد مروج
مدیر پنل: رامیار منوچهرزاده
عکاس: رضا ذاکری
چهارشنبه 1398/09/13 - ساعت: 16:00

رضا یاوری - بابک جوادزاده - آرمین عبدی

رضا یاوری - بابک جوادزاده - آرمین عبدی
مدیر پنل: رامیار منوچهرزاده
عکاس: رضا ذاکری
چهارشنبه 1398/09/13 - ساعت: 17:00

مژده موذن زاده - مجید قدکساز - عطا نوین

مژده موذن زاده - مجید قدکساز - عطا نوین
مدیر پنل: زانیار بلوری
عکاس: رضا ذاکری
پنجشنبه 1398/09/14 - ساعت: 17:00

حنانه حیدری - امیرهادی شیرزادی - مهران مقیمی

حنانه حیدری - امیرهادی شیرزادی - مهران مقیمی
مدیر پنل: زانیار بلوری
عکاس: رضا ذاکری
جمعه 1398/09/15 - ساعت: 17:00

مهدی مرادپور - سجاد دادپور

مهدی مرادپور - سجاد دادپور
مدیر پنل: بهنام صدیقی
عکاس: رضا ذاکری
یکشنبه 1398/09/17 - ساعت: 16:00

نرجس نادری نژاد - عرفان دادخواه - امید امیدواری

نرجس نادری نژاد - عرفان دادخواه - امید امیدواری
مدیر پنل: بهنام صدیقی
عکاس: رضا ذاکری
یکشنبه 1398/09/17 - ساعت: 17:00