به سوی نگاه شخصی

نگاه کردن، دیدن و جستجو در پدیده های قابل رویت اگر به شکل مطالعه ای نظام مند درآید و خلاقیت و درک زیباشناسانه به کمک آن بیاید به "نگاه شخصی" خواهد انجامید. عکاسان نظم پذیر جستجوگر و تجربه گرا طی دوره هایی که با دقت مراقبت و مطالعه همراه است به دست آوردهایی می رسند که از یک نظام فرمی و محتوایی با ثبات تبعیت می کند. این روش کار سابقه ی چندانی در نظام آموزش عکاسی در ایران ندارد و جا دارد که در این مورد بحث و تبادل نظر شود. بخش "نگاه شخصی" که در دوره جاری با عنوان "به سوی نگاه شخصی" معرفی می شود امید دارد با گام برداشتن در این مسیر شرایطی برای گفتگو و هم فکری فراهم شود. با درک اهمیت این موضوع از عکاسانی که مجموعه هایی روش مند و واجد کیفیات فوق دارند دعوت می شود تجربیات بصری خود را با علاقمندان به اشتراک بگذارند و از آثار خود بگویند و صاحب نظران نیز با نظرات موثر و عملی خود با گام های آغازین ما همراه شوند.

پایان مهلت ثبت نام ۱ آذر ماه می‌باشد.