پادکست‌ها
نشست «زنان عکاس ایرانی»
نشست «هنر در کشمکش‌های اجتماعی»
نشست «مسئله‌ی قضاوت و داوری اثر هنری»
نشست «بررسی شیوه‌های انتخاب آثار نهمین دوره‌ی ۱۰ روز با عکاسان ایران»
نشست «نقد و بررسی عملکرد انجمن عکاسان ایران»
نشست «نقد آثار و شیوه‌ی برگزاری نهمین دوره‌ی ۱۰ روز با عکاسان ایران»
نشست «خارج از گالری: شیوه‌های جایگزین نمایش عکس»
نشست «عکاسی و هوش مصنوعی: آینده‌ای که هنوز تصورش را نکرده‌اید!»