کارگروه جوان برای نهمین دوره ده روز با عکاسان تشکیل شد

یکی از مهمترین اهداف نهمین دوره «ده روز با عکاسان ایران» ایجاد یک پل ارتباطی ثابت و مشخص با نسل جدید و تازه‌نفس عکاسی ایران است. ایجاد یک کارگروه متشکل از جوانان فعال این عرصه با مدیریت آقای زانیار بلوری برای هم‌فکری و هماهنگی بیشتر در ارتقای بهتر برنامه‌ها و نشست‌های این دوره خواهد بود.

هنگامه ‌امیرابراهیمی:

دانشجوی عکاسی دانشگاه هنر است و علاوه بر کارهای پژوهشی و آموزشی در زمینهی عکاسی مستند مشغول به کار است.

الهام مرادی:

دانشجوی ترم آخرعکاسی دانشگاه نیشابوراست و سابقه شرکت در نمایشگاه عکس گروهی و چند ترجمه و پژوهش در زمینه‌ی عکاسی دارد.

فرشته منفردی:

دانشجوی مقطع کارشناسی دانشگاه نیشابور است و علاوه بر ارائه عکس در نمایشگاه گروهی، دو کتاب در زمینه‌ی عکاسی منتشر کرده است.

امیرحسین کردونی:

عکاس، مترجم و نویسنده در زمینه‌ی عکاسی است و همچنین پلتفرم کتاب‌عکس دسترس را با هدف به‌وجود آوردن گفتگو، آموزش و نشر در حوزه‌ی کتاب‌عکس تاسیس کرده است.

امین شیرپور:

دانشجوی عکاسی دانشگاه تهران است و علاوه بر شرکت در چندین نمایشگاه گروهی، مدیریت سایت نشریه‌ی دانشجویی چشمک و سالانه‌ عکس دانشجویان دانشگاه تهران را بر عهده دارد.

محمد مهرآرا:

موسس و مدیر پلتفرم شوت‌شات است و در مجلات متعددی به عنوان مدیرمسئول (نشریه ایز)، سردبیر (نشریه کالوتیپ) و دبیرتحریریه (نشریه ساتین) در زمینه‌ی عکاسی به تحقیق و پژوهش پرداخته است.

تاریخ خبر: 1401/05/16