فراخوان بخش «قاب ناتمام»

در سالیان اخیر در نتیجه فقدان چترهای حمایتی در حوزه عکاسی، شاهد ناتمام ماندن طرح‌ها و پروژه‌های عکاسی متعددی بوده‌ایم؛ طرح‌هایی که ممکن است بر اساس ایده‌هایی نو شکل گرفته اما به دلایل مختلف اعم از مالی، پیچ‌وخم‌های اداری، دریافت مجوز و یا نبود امکانات کافی به سرانجام نرسیده باشند. در همین راستا و با هدف برداشتن گام‌های عملی‌تر در حوزه عکاسی، هفتمین برنامه «۱۰ روز با عکاسان ایران» قصد دارد فرصتی را برای نمایش آن دسته از آثار و پروژه‌های عکاسی فراهم آورد که بنا به هر دلیلی ناتمام مانده‌ یا در مراحل ابتدایی متوقف شده‌اند.

بنابراین، از عکاسانی که به هر دلیلی، موفق به انجام پرژوه عکاسی خود نشده‌اند، دعوت به‌عمل می‌آید تا آثار خود را برای نمایش در برنامه مذکور ارسال نمایند. این رخداد می‌کوشد در مقام یک تسهیل‌گر، بستری را برای پیشبرد این طرح‌ها فراهم آورد.

لازم به‌توضیح است به پروژه‌هایی که از سوی شورای هنری «۱۰روز با عکاسان ایران» مورد تائید قرار گیرند، در محل برگزاری «خانه هنرمندان ایران»، فضایی در قالب یک میز برای نمایش آثار اختصاص می‌یابد. پذیرفته‌شدگان می‌توانند با استفاده از آن میز، پروژه و ایده خود را در قالب عکس‌های چاپی، نمایش بر روی مانتیور یا در قالب ماکت کتاب ارائه نمایند. با توجه به حضور طیف‌های موثر و گسترده در برنامه «۱۰روز با عکاسان ایران» امید است که عرضه و ارائه این پروژه‌ها، از یک سو باعث انگیزش این عکاسان شده و از سوی دیگر زمینه را برای پیشبرد آن‌ها فراهم آورد.

خاطر نشان می‌شود در راستای حمایت از حقوق مادی و معنوی پروژه‌های عکاسی و جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی، تمامی اطلاعات مربوط به پروژه‌ها، در بایگانی دبیرخانه «۱۰ رو با عکاسان ایران» ثبت می‌شود. در همین رابطه، ضروری است که متقاضیان پس از تایید پروژه برای ارائه در هفتمین دوره «۱۰ روز با عکاسان ایران»، با مراجعه حضوری علاوه بر ارائه اصل اثر به دبیرخانه، فرم‌های تائید اصالت و ثبت اثر را امضا کنند.

شایان ذکر است، تایید پروژه‌ها از سوی شورای هنری منوط به به احراز شرایطی همچون کیفیت فنی و ارزش هنری بوده و پروژه هایی از شانس بیشتری برای عرضه برخوردارند که از حدِ اتودهای اولیه فراتر رفته باشند.

پایان مهلت ثبت نام ۱ آذر ماه می‌باشد.