عکاسی فشن و مدلینگ همراه با ادیت پنجشنبه 1397/09/15

رسول امین‌زاده در کارگاهی با موضوع عکاسی فشن و مدلینگ همراه با ادیت، با علاقمندان به گفت و گو نشست.

عکاس: رضا ذاکری

12/6/2018 7:50:43 PM
12/6/2018 7:50:43 PM
12/6/2018 7:50:43 PM
12/6/2018 7:50:43 PM
12/6/2018 7:50:43 PM
12/6/2018 7:50:43 PM
12/6/2018 7:50:43 PM
12/6/2018 7:50:43 PM
12/6/2018 7:50:43 PM
12/6/2018 7:50:43 PM
12/6/2018 7:50:43 PM