اهمیت چاپ در نمود حس عکاس

«کارگاه تکنیک های چاپ دیجیتال» با حضور مهدی رضوی هنرمند عکاسدر هفتمین روز 10 روز با عکاسان برگزار شد.

او در ابتدای این نشست ضمن تاکید بر اهمیت کاغذ در چاپ عکس گفت: انتخاب کاغذ مناسب فقط سلیقه ای نیست. باید ببینید چه چیزی مناسب کار شماست. شما باید برای انتخاب یک کاغذ خوب یک سری از عوامل را در نظر بگیرید که مثلا پوشش کاغذ جزء آن اطلاعاتی است که اهمیت دارد. یک عکاس زمانی که کاغذی را خریداری می کند باید همه جزئیات فنی آن را به دقت بخواند.

رضوی گفت: این که این عکس در کجا منتشر می شود اهمیت دارد. تاثیرگذاری یک عکس به واسطه انتقال صحصح احساس برآمده از یک عکس صورت می گیرد، اتفاقی که با انتخاب یک مدیای مناسب به خوبی احساس می شود. این مهم است که در هنگام چاپ به عوامل متعددی باید توجه کنید تا احساس برآمده از عکس را به شکل نامتناسب مخدوش نکنید. هنرتان را به شکلی انجام ندهید که مطلوبتان نیست درست انجام ندادن موجب می شود که کارتان را هم به خوبی منعکس نکنید.

رضوی در ادامه این کارگاه به معرفی مدل های مختلف کاغذ، اطلاعات این کاغذ ها و مراحل مختلف چاپ یک عکس اشاره کرد و نمونه هایی را از آثاری که با پروسه های مختلف چاپ شده بودند به نمایش در آورد.

تاریخ خبر: 1396/09/22