عکاسی مستند ورزشی که سلبریتی زده نیست

اعضای گروه پودیوم همزمان با ششمین رویداد 10روز با عکاسان فعالیت های خود را تشریح کردند.

در این نشست که با جاوید نیک پو، محمد علی نجیب، فرزام صالح، پیام ثانی و روشن نوروزی اعضای گروه پودیوم برگزار شد نیک پور به تشریح معنای «پودیوم» پرداخت و گفت: پودیوم واژه ای انگلیسی به معنای سکوی ورزشی است. ایده شکل گیری این گروه به  به روزهای بعد از المپیک برمی گردد و هدف از تشکیل آن پر کردن نوعی خلاء در عرصه عکاسی مستند ورزشی است. عکاسی که سلبریتی زده نیست و به دنبال وجوه اکشن ورزش نمی رود.

روشن نوروزی در ادامه صحبت های نیک پور گفت: عکاسی ما در فضای مطبوعاتی بسیار سلبریتی زده است. ما تلاش کردیم در پودیوم از کسانی که دارند ورزش می کنند اما سلبریتی نیستند عکاسی کنیم  و در این راه به صورت گروهی پروژه هایی را انجام می دهیم که حاصل آن چندی پیش در قالب یک نمایشگاه در گالری راه ابریشم به نمایش در آمد.

پیام ثانی نیز در ادامه این نشست گفت: ما در اینستاگرام اکانتی را در نظر گرفتیم که جدای از پروژه های عکاسی خودمان استوری هایی را به نمایش در می آوریم. در این بخش لایه های دیگری از ورزش را پیش چشم مخاطب خود قرار می دهیم و به نوعی با سه فریم یک روایت می سازیم. ما بر مبنای اصول عکاسی مستند ژورنالیستی پیش می رویم.

محمد علی نجیب هم در ادامه این نشست گفت: جدای از ورزش هایی که کمتر دیده می شوند ما در پودیوم به دنبال ثبت ورزش هایی آیینی، سنتی مانند چوخه هستیم که دارند کم کم به دست فراموشی سپرده می شوند و این هم یکی از مهم ترین خواسته ها در پودیوم است.

روشن نوروزی نیز در ادامه این نشست گفت: ما سعی می کنیم در پودیوم به استانداردهای ژورنالیستی وفادار باشیم  اما گاهی بازیگوشی می کنیم. به واقع عکس های گروه ما ملاک عکس ژورنالیستی و مطبوعاتی نیستند.

تاریخ خبر: 1396/09/21