عکس ها و پرسش درباره رویکردهای مدرن زندگی

نخستین نشست «نگاه شخصی» در ششمین روز از 10 روز با عکاسان به مجموعه مخمصه از حامد خسروی اختصاص پیدا کرد.

او در ابتدای این نشست دو مجموعه «جاده های ناشناخته» و «در جست و جوی حقیقت» خود را به نمایش درآورد و سپس پیرامون این دو مجموعه گفت: برای من ناشناخته هایی وجود داشت که خواستم با ورود به جهان آن در واقع بر ترس آن غلبه کنم و تلنگری بزنم به افرادی که از برخی ناشناخته ها ترس دارند تا آن ها نیز بتوانند به این فضاها ورود پیدا کنند.

خسروی درباره مجموعه دوم خود نیز گفت: در اصل مدیومی که ما داریم در آن فعالیت می کنیم باید در خدمت تفکر عکاس باشد. مثلا من در این مجموعه عکس هایی فلو و غیر شارپ ارائه کرده ام تا فضای ذهنی خودم را از طریق عکس ارائه کنم. این مجموعه در واقع رویکرد مدرن در زندگی ایران را به پرسش می گیرد.

این عکاس بعد از نمایش مجموعه مخمصه خود گفت: این مجموعه که بین سال های 91 تا 94 گردآوری شده است به دنبال نمایش تاثیراتی است که انسان در طبیعت اعمال کرده که یا دیده نشده و یا کمتر دیده شده اند من برای ثبت این عکس ها به مناطق مختلف سفر کردم.

او درباره فضای کلی عکس هایش گفت: من از اشاره مستقیم در عکس هایم پرهیز می کنم و بیشتر دوست دارم یک نما را به نمایش بگذارم. از سویی رئالیسم جادویی به نوعی مبنای آثارم است که در این مجموعه ها به نوعی در تصاویر مختلف خودش را بروز داده است.

 

 

تاریخ خبر: 1396/09/21