عکس تبلیغاتی اندیشه محور شده است

در پنجمین روز از همایش «ده روز با عکاسان» داریوش کیانی پیرامون مسئله «رابطه ایده پردازی با محل ارائه عکس تبلیغاتی» کارگاهی را برگزار کرد.
او در این کارگاه گفت: ما امروز کمی در دادن اطلاعات تصویری به جامعه هدف خود خساست می کنیم. این اطلاعات تصویری باید به گونه ای باشد که برای مخاطب آشنا باشد.
کیانی گفت: این که ما بتوانیم یک عکس را از شکل معمولی آن در بیاوریم یک قدم رو به جلوست این که بدانیم یک تصویر تبلیغاتی را از یک شکل ساده خارج کرده ایم اتفاق مهمی است.
او در ادامه بر اهمیت جامعه هدف عکس تبلیغاتی تاکید کرد و گفت: یکی از مواردی که در عکاسی تبلیغاتی بسیار شایع است این است که عکاسان نسبت به جامعه هدف خود اطلاعات مشخصی ندارند. در عکاسی تبلیغاتی عکاس باید سعی کند عکسش با کیفیت باشد، صحنه پردازی و نور مشخصی داشته باشد و از اقلامی عکاسی کند که دیده شدن آن برای مشتری یا مخاطب مفیدتر است. امروز متاسفانه در بیشتر عکس های تبلیغاتی جذابیت بصری کمتری وجود دارد چرا که کارفرما یک نگاه مشخصی بر کار اعمال می کند و یک عکاس باید بتواند نگاه خودش را به کارفرما منتقل و او را نسبت کارش قانع کند.
این مدرس عکاسی گفت: در محیط های صنعتی هر پروژه ای که تعریف می شود کارفرماست که تعیین می کند چه محصولی برای او اهمیت دارد. متناسب با این یک عکاس باید برنامه ریزی کند که چه جور نیازهای تصویری وجود دارد تا بتواند در روند کار مسیر مشخصی داشته باشد. شاید ذهنیت یک کارفرما درباره یک عکس تبلیغاتی این گونه نباشد.
کیانی اظهار داشت: عکس تبلیغاتی را از قدیم به تهی بودن از اندیشه محکوم می کردند. ما تلاش کردیم تا با گسترش منابع اطلاعاتی فراوان این شرایط را تغییر دهیم و امروز کمتر کسی است که به اندیشه محور بودن عکس تبلیغاتی فکر نکند زمانی که از مسیرها و موانع سختی عبور کرده است.

تاریخ خبر: 1396/09/20