کارگاه شیوه نوین در پردازش عکس منظره

کارگاه "شیوه نوین در پردازش عکس منظره" با حضور پدرام میرصادقی پنج شنبه ۲۲ آذر در سالن شهناز خانه هنرمندان برگزار شد.
پدرام میرصادقی در این کارگاه گفت: ماسک سازی و ترکیب کردن لایه های مختلف عکس از مشکلات عمده عکاسان است که در این کارگاه روی پردازش عکس های مختلف در حالت های گوناگون تمرکز میکنیم. روند پردازش با توجه به امکانات و ابزارهای پیشرفته، دیگر کار پیچیده و چالش برانگیزی نیست و به راحتی می توان یک عکس را پردازش کرد. زمانی که پردازش عکس را آموختیم مرحله بعدی تمرین های مستمر در این زمینه است.
میرصادقی در این کارگاه مراحل پردازش سه عکس از کشتی، منظره و کهکشان را به طور کامل تشریح کرد.
روابط عمومی
تاریخ خبر: 1397/09/23