پنجمین برنامه به سوی نگاه شخصی

پنجمین برنامه "به سوی نگاه شخصی" سه شنبه 20 آذر در سالن بهار خانه هنرمندان برگزار شد.
"از آن خودسازی" سبکی برای بازتولید یک عکس با مفهوم متفاوت
علی زنجانی درباره مجموعه عکس های خود گفت: ا پروژه عکاسی مربوط به نماز است و تمامی مراحل نماز را به صورت یک مجموعه در کنار هم قرار دادم. دومین پروژه به تصاویری از کشتی گیران بر می گردد که در واقع این عکس ها فرم هایی از یک فیلم آموزشی ورزش کشتی است.
او درباره نگاه خود در عکاسی توضیح داد: از یک اثر هنری در قالب عکس یا فیلم؛ عکس خودم را می گیرم در واقع سبک "از آن خودسازی" با نگاه آرشیوی، شیوه و نگاه من در عکاسی است.
کوروش ادیم در تاکید صحبت های زنجانی گفت: عکاسی مانند تمامی هنرها به شدت به ایده متکی است، بخش پیشرو هنر معاصر، سبک از آن خودسازی را می پذیرد و هنرمندان شناخته شده ای دنیا نیز در این سبک کار می کنند.
ثبت حافظه تاریخی ایران در عکس ها
سعید محمودی ازناوه درباره شیوه عکاسی خود گفت: مجموعه عکس هایم در زمینه ایران شناسی است؛ دغدغه ام ثبت پدیده هایی است که در حال تغییر هستند بافت معماری و همچنین مردم و یا مناظر طبیعی مناطق مختلف ایران تغییر کرده است و این تغییر ادامه دارد بنابراین سعی دارم بخش هایی از فرهنگ ایران را در عکس ها ماندگار کنم.
این عکاس با نشان دادن مجموعه عکس های روستای ماسوله بیان کرد: 20 سال پیش به طور هم زمان پروژه عکاسی از ماسوله و ابیانه رو آغاز کردم و در نهایت مجموعه عکس های ماسوله در قالب کتاب درآمد.
.
رییس جمهور هم برایم سوژه عکاسی است
محمد برنو درباره نگاه شخصی خود در عکس توضیح داد: زیبایی و زشتی یک سوژه به عکاس ارتباطی ندارد یک عکاس باید از سوژه عکاسی کند و بتواند با فکری خلاق داشته های درونی خود را در عکس هایش به نمایش بگذارد. یک عکاس می تواند نقش تعیین کننده ای در جریانات و اتفاقات پیرامون خود داشته باشد. او این قدرت را دارد که در عکس خود یک شخصیت مشهور را محبوب و یا منفور کند.
این عکاس با اشاره به اینکه چهار سال عکاس ویژه رییس جمهور بوده است درباره عکاسی از شخصیت های سیاسی گفت: رییس جمهور برایم یک سوژه عکاسی است، چهره های سیاسی را با هنر و فرم تلفیق می کنم و پیامی را در عکس به مخاطب منتقل می کنم.
تلطیف فضای تلخ جامعه با نگاه طنز هنرمندان
روابط عمومی
تاریخ خبر: 1397/09/20